top of page

אופטיק EYE

הנחשול 30 ראשון לציון - אחוזת ראשונים

opticeye@gmail.com

טלפון: 03-9617020

טלפון: 03-9522443
טלפקס: 03-9613838

 

 

מיפוי קרנית

הבדיקה הטופוגרפית של הקרנית או מה שאנו מכירים בשם " מיפוי קרנית " מאפשרת לנו לבדוק את שטח הקרנית ודברים נוספים כמו רמת התשבורת של הקרנית.

מכשיר הטופוגרפיה מורכב מדיסק שעליו טבעות בצבעים של שחור ולבן, הדיסק מאיר על הקרנית ולפי שינויים בגודל המרווח נדע לזהות את מצב שטח הקרנית.

 

 
Slit topography או Orbscan -

בשיטה זו, סליט טופוגרפי, מוקרנים חריצי אור משני צידי הקרנית, והחזר החריצים מהקרנית נקלט על ידי מכשיר וידאו.

בכל חריץ נמדדות נקודות רבות בפני השטח הקדמיים והאחוריים של הקרנית.

כך מתקבלת הדגמה הן של הפנים הקדמיות והן של הפנים האחוריות של הקרנית. הדבר מאפשר מדידת עובי הקרנית. 

 

Scheimpflug topography או Pentacam -

פנטאקאם היא שיטת טופוגרפיה חדשה יחסית, מהמתקדמות בעולם.

בשיטה זו, מתבצע צילום של כל החלק הקדמי של העין בעזרת עשרות צילומים.

 

טופוגרפיה זו מאפשרת לקבל צילומים חדים ומדויקים מהפנים הקדמיות של הקרנית, מהפנים האחוריות שלה ועד לעדשה הנמצאת בתוך העין.

צילום זה כולל מידע רב בקשר לקרנית ולמקטע הקדמי.

הטופוגרפיה מבוצעת בשיטה הקרויה elevation map,

בה משווים את קימור הקרנית ואת המרחק שלה ממישור כדורי מוגדר,

המשמש כקו ייחוס לצורך העניין.


כמובן שהשיטה מאפשרת גם קבלת נתונים לגבי עובי הקרנית.

מבחר מסגרות גדול ואיכותי

משקפי שמש \ משקפי ראיה \ עדשות מגע מכל הסוגים \ בדיקות ראיה מתקדמות

bottom of page